Bimbingan-belajar, bimbel

Bimbingan Belajar

Selain pendidikan kesteraan setingkat SMP dan SMA, PKBM Utama juga membuka bimbingan belajar yang sifatnya private. Siswa sekolah dari mana saja dapat mengikuti bimbingan belajar yang diadakan oleh guru-guru Sekolah Utama

Materi Bimbingan Belajar meliputi materi pelajaran di sekolah, ataupun materi Olimpiade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *